Necessito visita amb el meu doctor de capçalera per valoració d’una baixa per robatori amb força. (Data màxima de valoració es el 28)
Pateixo de depressió i ancietat i m’agradaria poder fer la visita presencial, ja que ell coneix bé el meu estat.
Gràcies

Responder